Φλεβική νόσος: Τι και πως…

του Κωνσταντίνου Τριγωνάκη*

Το φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων αποτελείται από το επιφανειακό και από το εν τω βάθει δίκτυο. Τα δυο αυτά φλεβικά συστήματα παροχετεύουν το αίμα από την περιφέρεια προς την καρδιά. Ταυτόχρονα, έχουν τα δίκτυα αυτά άμεση, αλλά και έμμεση επικοινωνία μεταξύ τους μέσω των αναστομωτικών ή διατιτρωσών φλεβών, οι οποίες οδηγούν το αίμα από την επιφάνεια προς τις βαθιές φλέβες. Η παλινδρόμηση του φλεβικού αίματος εμποδίζεται από ένα σύστημα βαλβίδων

Η πιο γνωστή, αλλά και πιο διαδεδομένη ασθένεια των φλεβών των κάτω άκρων είναι οι κιρσοί, αυτό που καθημερινά λέγεται „φλεβίτης“. Πρόκειται για μόνιμες διατάσεις των επιφανειακών φλεβών και αναπτύσσονται στην μείζονα και ελάσσονα σαφηνή φλέβα καθώς και στους κλάδους τους.

λεπτομέρειες...

LASER μια εναλλακτική ριζική θεραπεία του „φλεβίτη

του Κωνσταντίνου Τριγωνάκη*

Το φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων αποτελείται από το επιφανειακό και από το εν τω βάθει δίκτυο. Τα δυο αυτά φλεβικά συστήματα παροχετεύουν το αίμα από την περιφέρεια προς την καρδιά. Η πιο γνωστή, αλλά και πιο διαδεδομένη ασθένεια των φλεβών των κάτω άκρων είναι οι πρωτοπαθείς κιρσοί, αυτό που καθημερινά λέγεται „φλεβίτης“. Πρόκειται για μόνιμες διατάσεις των επιφανειακών φλεβών των κάτω άκρων με παλινδρόμηση του αίματος λόγω καταστροφής των βαλβίδων .

λεπτομέρειες...

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ – THORACIC OUTLET SYNDROME (T.O.S.)

του Κωνσταντίνου Τριγωνάκη*

Το νευροαγγειακό πλέγμα των άνω άκρων κατά τη διέλευσή του στην ωμική χώρα περνά από τρείς φυσιολογικές στενωπούς. Κάτω από διάφορες παθολογικές καταστάσεις ασκείται πίεση εκ των έξω στο νευροαγγειακό πλέγμα με πρόκληση αρτηριακών, φλεβικών, νευρολογικών ή μικτών συμπτωμάτων στα άνω άκρα.

λεπτομέρειες...