Φωτοπληθυσμογραφία

LRR ή Φωτοπληθυσμογραφία επιτρέπει στον ιατρό να εντοπίσει διαταραχές της συνολικής φλεβικής λειτουργίας στα κάτω άκρα.